PF 2024

Úspešný nový rok 2024, veľa pestovateľských ako aj osobných úspechov praje tím Prírodných záhrad.

Návšteva zástupcov slovenských samospráv v Tullne

Návšteva zástupcov slovenských samospráv v Tullne a v rakúskom parlamente
Vedenie hnutia prírodných záhrad - Natur im Garten (https://www.naturimgarten.at) - z rakúskeho
Tullnu organizuje pre politikov z členských krajín Európskej záhradnej asociácie exkurzie a
stretnutia, s cieľom rozširovať myšlienku prírodného záhradníčenia. 
Zástupcovia samospráv zo Slovenska - trenčiansky župan Jaroslav Baška, vedúca odboru
regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja Martina Lamačková, vedúca

Európska cena pre prírodné záhrady

Európska cena pre prírodné záhrady 2023 – zažiarili aj tri záhrady zo Slovenska
Rakúsky Innsbruck sa stal v dňoch 12. – 15. októbra 2023 hlavným európskym mestom
prírodného záhradníčenia. Stretli sa tu zástupcovia hnutia prírodných záhrad (Natur im
Garten), združení v European Garden Association (EGA) na svojom valnom zhromaždení.
Okrem organizačných záležitostí boli súčasťou programu aj odborné prednášky a diskusie
o úlohe hnutia prírodných záhrad pri zmierňovaní následkov klimatickej krízy a krízy

Strašiak do maku

Strashiacus do Macus - Strašiak do maku, je náš domáci druh, kedysi sa pravidelne vyskytujúci v
našich záhradách a na poliach. V súčasnosti je však na ústupe. Vďaka novým neekologickým
postupom sa stal nepotrebný. V prírodných záhradách však svoje miesto má. Napríklad tam, kde už
piaty raz s povzdychom dosádzate hrach. Vtáky nám v záhrade pomáhajú, ale niekedy je potrebné
naznačiť im, kde pomáhať až tak usilovne nemusia :)

Víkend otvorených parkov a záhrad 2023

Tento rok sa koná jubilejný  už XV.  ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého cieľom je priblížiť  krásu ako aj šíriť myšlienky  aktívnej ochrany a kvalitnej údržby našich parkov a záhrad! V dňoch 2.-4.júna 2023 budete mať jedinečnú príležitosť navštíviť viac ako 110 verejných i súkromných parkov a záhrad z územia celého Slovenska.

Po prvýkrát sa môžete zapojiť do súťaže, na stránke vopz.sk nájdete kartu účastníka.

Nová ukážková prírodná záhrada

Máme novú ukážkovú prírodnú záhradu Pod dubmi, ktorá sa nachádza v Stupave.

Prírodné záhrady sa stretli v Sýpke

Symbolicky na Deň Zeme sa konalo stretnutie priateľov prírodných záhrad v Moravskom Lieskovom v o. z. Žito v Sýpke. Prednášky na tému netradičného ovocia i noviniek prilákali mnoho účastníkov. Prebiehala tiež SWAP výmena rastlín, byliniek, semienok a skúseností. Majitelia ukážkových prírodných záhrad mali možnosť prezentovať svoje záhrady. Poobede sa konala prechádzka po záhrade v okolí sýpky a prezentovanie ako sa hodnotí a certifikuje záhrada na prírodnú.

Ďakujeme všetkým za účasť a príjemnú atmosféru.

Stretnutie priateľov prírodných záhrad

Dňa 22.4. 2023, symbolicky na Deň Zeme sa v Moravskom Lieskovom stretnú všetci priaznivci prírodného záhradníčenia.

Stránky