Divoký kút

Je to divočina, kde človek vôbec nezasahuje. Aj v malej záhradke sa dá založiť kúsok plochy, ktorú necháme „ napospas“. Môže to byť len roh záhrady, kde chodíme menej často. Záleží od veľkosti záhrady, či to už bude len malý kus záhrady s vysokou trávou, konármi,  kríkom a starým stromom alebo veľký kus divočiny, kde človek príde zrelaxovať a pozorovať prírodné procesy.

Ak nemáme na pozemku žiadnu výsadbu, môžeme aj v tejto zóne prírode pomôcť. Nevysádzame ale cudzokrajné a nepôvodné druhy. Môžeme tu vysadiť kríky, najlepšie bobuľové ako potravu pre vtáky. Taktiež tu môže byť kopa lístia či konárov, ktorú nemáme kam po oreze stromov dať. Mŕtve drevo môže byť tiež dôležitým biotopom pre mnohé druhy hmyzu. Stačí kopa dreva, hrubších konárov, ktoré umiestníte na kopu, môžete sem prisadiť aj papraď či brečtan. Postupne tieto zahnívajúce drevá prilákajú mnohé druhy živočíchov, ktoré sa nám za takýto kút určite odmenia udržiavaním biologickej rovnováhy. Okolie nekosíme tak intenzívne ako inú časť záhrady, takže tu budú rásť aj vyššie trávy a byliny. Takéto miesto bude vyhľadávané rôznymi živočíchmi ako úkryt či zdroj potravy.