Listnaté stromy

Stromy by nemali chýbať na žiadnom pozemku. Ako solitéry tvoria dominantu v prírodnej záhrade. Poskytujú úkryty, možnosti hniezdenia, zlepšujú mikroklímu záhrady a často aj jedlé plody.

Sú podstatným prvkom pri mapovaní a zónovaní záhrady. Svojim majiteľom poskytujú tienisté miesto na oddych hlavne v letnom období. Pri vysádzaní nového stromu by sme mali brať do úvahy jeho celkovú výšku v dospelosti a zabezpečiť mu dostatok miesta. Zistime si aj smer, ktorým nám bude na pozemok padať tieň, aby nám vysoký strom nezatienil celý pozemok.

Ak už v záhrade starší strom máme, je dobré ho ponechať, ak nie je poškodený alebo chorý. Ušetrí nám to mnoho rokov čakania na vyrastenie novo vysadeného jedinca.

Ak máme dostatok miesta, pekne vynikne skupina 3 stromov.

Divorastúce listnaté stromy vhodné do záhrady:

Mirabelka (Prunus ceracifera)

Čremcha obyčajná (Prunus padus)

Jaseň zimný (Fraxinus ornus)

Breza previsnutá (Betula pendula)

Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia)