Lúka a prvky lúky

V súčasnej dobe je veľmi moderné mať okolo domu krásne upravený trávnik bez buriny. Takto pestovaný nízko kosený trávnik ale neposkytuje živočíchom ani úkryt ani potravu, vyžaduje neustále zavlažovanie, kosenie a hnojenie. To je náročné na čas aj financie.

Anglický trávnik si môžeme pestovať len okolo domu, altánu či ako cestičky do záhrady. Všade inde si môžeme vytvoriť lúku s kvitnúcimi kvetmi, ktoré prilákajú motýle a včely.

Takýto lúčny porast stačí kosiť 2 x ročne, pričom môžeme dať seno skŕmiť zvieratám. Pri zakladaní novej lúky musíme pôdu skypriť, odstrániť staré korene tráv a novú kvetinovú lúku vysadiť. V dnešnej dobe sa dajú kúpiť aj priamo namiešané semená lúčnych rastlín, príp. si ich môžeme  nazbierať na lúke.

V malej záhradke stačí, ak nepokosíme celú záhradu a vytvoríme lúčne ostrovčeky okolo plota alebo trvaliek.