Mimoriadne stanovištia

Mimoriadne stanovištia sú vyhľadávanými útočiskami pre rôzne živočíchy, často aj ohrozené a chránené. Sú to napr. suché múriky, jazierka, mokrade, či mŕtve drevo.Každý z týchto prvkov láka iný druh. V záhrade zároveň dotvárajú čaro záhrady a sú aj pekným estetickým prvkom.