Živý plot z divo rastúcich krov

Pri zakladaní živého plotu vyberáme druhy pôvodné, listnaté, miestne. Väčšina vtákov a hmyzu je potravovo naviazaná na miestne rastlinné druhy.

Funkcie a výhody živého plota:

  • ochrana pred silnými prúdivými vetrami
  • potrava pre vtáky, hmyz
  • úkryty pre rôzne živočíchy
  • hniezdne možnosti
  • zlepšovanie mikroklímy
  • zníženie hluky a prašnosti