2016

Prírodna záhrada rodiny Nemčákových, Limbach

Záhrada sa nachádza medzi zástavbou rodinných domov, výmera je 4 áre. Pestujeme tu staré odrody ovocných stromov, menej známe ovocné kry ako mišpula, muchovník, arónia či zemolez.
Záhradu postupne budujeme už tretím rokom.
 

Ukážková prírodná záhrada Pažiť pri kostole, Čechynce

Súkromná záhrada v obci Čechynce, v lokalite Pažiť, 7 km južne od Nitry. Dosiaľ rozlohou skoro 3 ha najväčšia ukážková prírodná záhrada na Slovensku. Pri vstupe vás víta informačná tabuľa o histórii záhrady, zaujímavostiach a živočíchoch.

Ukážková záhrada SEV Dropie

Naša prírodná záhrada slúži predovšetkým na realizáciu aktivít pre návštevníkov SEV Dropie. Je to priestor na spoznávanie krehkých prírodných vzťahov, ochutnávanie, nové zážitky, inšpirácie ale aj hry a zábavu. 4 hektárový areál SEV Dropie je zeleným ostrovom biodiverzity v poľnohospodárskej krajine Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky. Dôležitou funkciou záhrady je vytváranie nových a starostlivosť o prirodzené potravné, hniezdne a úkrytové biotopy pre živočíchov.

Záhrada pod kostolom, Pruské

Súkromná rodinná záhrada so starými ovocnými stromami. 

Naša záhrada sa nachádza na upätí Bielych Karpát pod Vršatcom. Je to viac ako pol hektára veľký zelený ostrov v centre dediny. Stromy tu zasadili naši predkovia viac ako pred 80 rokmi, za čo sme im vďační, lebo žneme ovocie ich práce. Moje obľúbené staré ovocné stromy z detstva stále ešte žijú a prinášajú úrodu. Vtedy som si ani nevedela predstaviť, že z nich budú jesť ešte aj moje deti. Neustále dosádzame nové stromy, tak verím, že potešia ďalšie generácie.

Ovocná záhrada Kubra, Trenčín

Vidiecka záhrada po starých rodičoch s prvkami permakultúry

Rozloha: 2000 m2

Poloha: Trenčín - Kubra

Zvieratá: sliepky, králiky, mačka

História záhrady:

Začiatky siahajú do roku 1950 na poli výsadbou ovocných stromov a krov našimi predkami. Postupne boli staré stromy podsádzané mladšími a celá záhrada budovaná formou jedlého lesa.

Jedinečnosť záhrady, zaujímavé odrody:

Školská prírodná záhrada - Spojená škola internátna Trenčín

Naša školská záhrada je od ulice oddelená živým plotom. Časť záhrady tvoria ovocné stromy a bobuľové kríky, prvky lúky a malé jazierko. Úžitkovú časť záhrady tvorí úsek, kde žiaci sa učia pestovať zeleninu, bylinky, kvety. V záhrade máme vlastný zdroj vody na polievanie, pričom využívame aj dažďovú vodu. Súčasťou je kompost. Oddychovo- náučnú časť tvorí arborétum, ktoré využívame na učenie v prírode a kde môžu žiaci aj relaxovať. Arborétum tvoria listnaté i ihličnaté stromy, kríky. Nachádza sa tu pocitový chodník, bylinkový kruh, kŕmidlá a búdky pre vtákov, „domček“ pre hmyz, divoký kútik.

Záhrada Hanky Sekulovej, Ivanka pri Dunaji

Naša prírodná, jedlá, liečivá záhrada s prvkami permakultúry nie je veľká rozlohou, ale duchom, ktorý v nej vládne. Rozprestiera sa na pozemku, ktorý má veľkosť aj vrátane staviem a chodníkov 10 árov.
Nachádza sa na úrodnom území Poddunajskej nížiny, s teplou prívetivou klímou.  Pôda je na celom pozemku ílovitá.

Subscribe to RSS - 2016