2019

Ekocentrum SOSNA

Ekocentrum SOSNA s Prírodnou záhradou predstavujú na Slovensku ojedinelý inšpirujúci príklad nezávislého vzdelávacieho centra, šíriaceho voči prírode, krajine a prostrediu zodpovedné spôsoby života.

Na pozemku o rozlohe 40 árov sme postupne vybudovali typické súčasti prírodnej záhrady: jazierko, bylinnú špirálu, vyvýšené záhony, kompostovisko, lesnú záhradu, zber dažďovej vody, koreňovú čističku vôd, prírodný chodník, solárnu sušičku, solárnu sprchu a pod.

Španie lúky

Španie lúky je úžitková záhrada s prvkami bylinkovej záhrady s ovocnými stromami, kermi. Záhradu sme zdedili v rámci reštitúcie ako poľnohospodársku pôdu a pokračovali sme v zabehnutom tradičnom obhospodarovaní pôdy, t.j. orba, siatie a zber.

Už vtedy sme sa bránili chemickým zásahom a používaniu chémie, napr. pásavky sme zberali do vedra, nepoužívali sme postrekovanie proti škodcom a pod.
Začali sme sadiť stromy, kvety, kríky a tým sa to celé začalo. Kvety prilákali hmyz a my sa snažíme vytvárať podmienky, aby sa mu u nás páčilo.

Subscribe to RSS - 2019