Ploty

 

Väčšina záhrad je oplotená z každej strany plotmi z rôznych materiálov, príp. živými plotmi alebo múrmi. Obyvatelia si tak chránia svoj majetok ale aj súkromie. Poskytujú aj bezpečný pobyt pre deti a domáce zvieratá.

Oplotenie by sa malo hodiť k domu a typu záhrady.

Ideálna výška je okolo 120 – 180 cm v závislosti od ulice či suseda. Využiť môžeme aj drôtené pletivo, ktoré je síce priehľadné, ale ľahko sa dá zazeleniť popínavými letničkami, brečtanom, či živým plotom a poteší aj pohľady okoloidúcich. Ak nám naopak zvedavé pohľady vadia, zvolíme si jednoduchý drevený plot alebo živý plot zo spletaných vŕb.

Pokiaľ používame drevené stĺpky, je potrebné ich pred zakopaním do zeme opáliť. Kovové stojky betónujeme. Dbáme na to, aby sa drevená časť plotu nedotýkala so zemou, min. 10 cm. Tým predĺžime životnosť plota, ale umožníme aj migráciu drobných živočíchov.