Vyvýšený záhon

 

Takéto typy záhonov nám umožňujú rýchlejšie dopestovať plodiny bez pracného zohýbania sa k zelenine. Existujú vysoké alebo vyvýšené záhony, rozdiel je len v rozdielnej výške stien. Vyvýšené záhony sú vysoké len asi 30 cm, vysoké majú 70 – 80 cm, v závislosti od výšky postavy.Záhony bývajú ohradené pevnými drevenými, vŕbovými príp. vymurovanými stenami. Drevený rám môžeme zvnútra vystlať nopovou fóliou, predĺžime tým životnosť dreva.

Výplňovým materiálom býva organický materiál, ktorý vrstvíme od najhrubších konárov cez tenšie konáre, trávu, burinu, listy až po vrstvu kompostu a pôdy. Každá z týchto vrstiev je hrubá cca 20 – 30 cm. Teplo, ktoré pri rozklade tohto materiálu vzniká, nám záhon odspodu zohrieva. Práve toto teplo nám umožňuje skorší výsev, rýchlejší rast a skorší zber úrody. Do takéhoto vyvýšeného záhonu môžeme sadiť aj zmiešané zeleninové kultúry, ktoré

V prvých rokoch sadíme zeleninu náročnú na živiny (rajčiny, uhorky, cukine), v ďalších rokoch menej náročné (špenát, šalát).

Obnova vyvýšeného príp. vysokého záhonu je nutná asi po 6 rokoch.

Vysoké záhony umožňujú práce na záhrade aj telesne postihnutým ľuďom na invalidnom vozíku.