Zákutia

TAJOMNÉ MIESTA - ZÁKUTIA

Vytvárajú ducha každej záhrady. Spolu s chodníkmi členia záhradu na rôzne zóny. Umožňujú využívať záhradu počas nepriaznivého počasia či nepriaznivých pôdnych pomerov.

Takéto zákutia by nemali byť spevnené asfaltom či betónom. Terasy by mali byť odvodnené smerom od domu. Preto pri plánovaní zákutí je potrebné určiť, kam bude zvedená dažďová voda, aby ste zabránili kalužiam a mlákam.