Zelená strecha

 

Aj na strechách existuje možnosť ako tieto priestory esteticky a užitočne vysadiť. Zelenou strechou sa rozumie strecha budovy, ktorá je pokrytá vegetáciou a pôdou, ktorá je umiestnená na nepriepustnej vrstve.

Existujú extenzívne využívané zelené strechy, ktoré predstavujú typ druhovo chudobnej lúky. Takéto strechy poskytujú náhradný životný priestor a kompenzujú zastavané plochy hlavne v mestách.

Intenzívne zelené plochy väčších rozmerov, ktoré sa dajú využiť aj ako zeleninové záhrady.

Výhody zelenej strechy:

  • Zlepšuje mikroklímu
  • Zachytáva prach
  • Znižuje hlučnosť
  • Izoluje strechu
  • Zadržiava a odparuje zrážkovú vodu
  • Úkryty a zdroje potravy pre živočíchy

Pri realizovaní zelenej strechy odporúčame poradiť sa s odborníkmi.