ukážkové prírodné záhrady

Ako bolo počas Dňa otvorených parkov a záhrad

Už tradičná akcia Víkend otvorených parkov a záhrad sa konala druhý júnový víkend. Hlavnou myšlienkou je propagácia a šírenie osvety k zachovaniu zelených oáz v mestách. Už druhý rok ste si mohli nájsť v ponuke záhrad aj naše ukážkové prírodné záhrady:

Školská prírodná záhrada- Spojená škola internátna Trenčín

Ovocná farma Kubra - Trenčín

Ukážková záhrada Hany Sekulovej, Ivanka pri Dunaji

Ukážková záhrada Zuzany Pastorkovej, Dlhá / Váhom

Ukážková záhrada rodiny Csampáiových, Čechynce

 

Víkend otvorených parkov a záhrad

Víkend otvorených parkov a záhrad je už tradičná akcia konaná vždy v júni. Cieľom je prezentovať, vyzdvihovať a osláviť hodnoty parkov a záhrad Slovenska.

Tento rok sa akcia koná od 10. - 11. 6. 2017. Okrem množstva zaujímavých parkov sú otvorené (niektoré naozaj iba počas týchto dvoch dní) aj naše ukážkové prírodné záhrady - nájdete ich v časti Súkromné záhrady a Ukážkové prírodné záhrady.

Viac info:              http://vopz.sk/zahrady-parky/

Subscribe to RSS - ukážkové prírodné záhrady