Prírodné záhrady na Brdárke

Záhrada "U Slanskej" (č. d. 9).

Záhrada je verejná a má zážitkovo-vzdelávací charakter. Snažíme sa vytvoriť priestor, kde môže skupina ľudí stráviť príjemné chvíle a zároveň chceme prezentovať určité typické permakultúrne prvky. Na rozdiel od vedľajšej súkromnej záhrady je chodník dostatočne široký a dominantou pozemku sú miesta na stretávanie ľudí - pri dome je to terasa s lavičkami a v zadnej časti letná kino-kuchyňa s multifunkčnou pecou a otvoreným ohniskom.

Pozemok má malú rozlohu a preto je veľmi dôležitý fakt, že hlavný chodník vytvára meander a týmto spôsobom predlžuje trasu prehliadky. Zároveň bude skladba rastlín po dosiahnutí plnej veľkosti vytvárať charakter "džungle", alebo akejsi "neprehľadnosti pozemku" a tak prinúti návštevníkov nazrieť, čo sa nachádza "za najbližším rohom". Celkový pohľad na záhradu je však možný z pochôdznej zelenej strechy. Malá veľkosť záhrady je pre nás zároveň výzvou, aby sme využívali vertikálny rozmer. Snažíme sa to dosiahnuť vybudovaním treláží, pergol, bylinkovej špirály a v najbližšej dobe plánujeme zrealizovať prvky vertikálnej záhrady.

Vzdelávaciemu charakteru záhrady slúžia rôzne typy vyvýšených záhonov- palisádový záhon, bioparenisko - nemecká kopa a terasovitý záhon "Kranjská stena". Bylinková špirála je ukážkou efektívneho využitia priestoru v malej záhrade. Aj okraje pozemku spĺňajú vzdelávaciu funkciu. Zo severnej strany je to zrekonštruovaný kamenný múr, ktorý ukazuje svoje vynikajúce kumulačné vlastnosti. Z južnej strany sa nachádza nový masívny múr z betónových tvárnic, ktorý nám zase vytvoril plochu pre informačné tabule.

Zážitkovému charakteru záhrady zodpovedajú zákutia s lavičkou, letné kino a pocitový chodníček, ktorý vytvára akúsi skratku cez pozemok. Je určený hlavne deťom na otestovanie pocitov z chôdze po rôznych povrchoch.

Špecifickým prvkom v záhrade je pochôdzna zelená strecha, ktorá spĺňa zážitkový (pozorovanie hviezdnej oblohy) a zároveň vzdelávací aspekt, keďže umožňuje z nadhľadu poukázať na rozdiely medzi oboma pozemkami.

Výsadba je podriadená funkcii záhrady. Na pestovanie zeleniny je vyhradená minimálna plocha, len vyvýšený záhon - nemecká kopa. Na pozemku boli vysadené hlavne ovocné kry (ríbezle, egreš, maliny, kiwi, zemolezy, muchovník, kustovnica, schizandra), úžitkovo-okrasné trvalky (ľaliovky, machovka, vavrínovec), bylinky (niekoľko druhov echinacey, rebríčka, alchemilky, mäty, ďalej medovka, levanduľa, tymián, šalvia, pamajorán, cesnak medvedí) a okrasné medonosné rastliny (buddleja, vistéria, plamienok, zemolez Hecrottii). Vzhľadom k obmedzenému priestoru sme sa rozhodli do stredu záhrady vysadiť len jeden ovocný strom, polokmeň jablone, do ktorej plánujeme zaštepiť tri postupne dozrievajúce odrody. Pri jazierku bola ešte vysadená vŕba kučeravá a z pôvodných drevín sa v zadnej časti pozemku nachádzajú javor a dub.

V hornej časti pri letnej kuchyni sú umiestnené kompostoviská. Na porovnanie kompostovacích procesov sme postavili otvorené dvojkomorové kompostovisko a vedľa plastový kompostér. V jednom aj v druhom prípade sa treba o kompost správne postarať. Dvojkomorové bude slúžiť na záhradný - zelený odpad, v plastovom kompostéri budeme kuchynský odpad miešať so suchým materiálom. Chceme ukázať návštevníkom, aký je v tom rozdiel a aké je to jednoduché a povzbudiť ich, aby kompostovali všade, kde sa to dá.

Záhrada by mala postupne fungovať v akomsi poloautomatickom režime. To znamená, že ubytovaní hostia a prípadní návštevníci si túto záhradu budú môcť prezrieť aj bez asistencie správcu, teda v prípade jeho neprítomnosti. Všetky základné, podstatné informácie o oboch pozemkoch nájdu uvedené na tabuliach spomínaných vyššie. Avšak prioritou pre nás budú exkurzie vytvárajúce okruh cez obidve záhrady a s tým spojený výklad o permakultúrnych princípoch uplatnených pri dizajnovaní a realizácii týchto záhrad.

 

Záhrada "U pod cestou" (č.d. 10).

 

Záhrada je súkromná, rozlohou relatívne malá, má úžitkovo-okrasný charakter. Nachádza sa v intraviláne obce Brdárka. Je zasadená do svahovitého terénu s miernym západným sklonom. Poskytuje sezónne ovocie, zeleninu, korenie a bylinky pre štvorčlennú rodinu.

Prvé zásahy sme na našom pozemku začali vykonávať už v roku 2008, kedy sme v hornej časti vybudovali kurník, oplotili časť pozemku a takto vytvorili výbeh pre hydinu. O rok neskôr sme zrekonštruovali dom na opačnom konci, teda celý hrubý dizajn záhrady sme budovali od koncov smerom k stredu, detaily sme doladili a dolaďujeme postupne. Pozemok bol porastený náletovými drevinami, hlavne osikami a bazou, medzi ktorými vyčnievala urastená čerešňa. Táto ostala dominantným ovocným stromom dodnes, v jej okolí sme  postupne vysadili ďalšie stromy (slivka, jabloň, košikárska vŕba)  a kríky (ríbezle, zemolezy, dulovec, jocheline). Zachovali sme niekoľko kríkov bazy čiernej, liesku a slivky. Pri dome sa nachádza moruša čierna, jediný strom svojho druhu na Brdárke.

Za naším domom sa v minulosti nachádzali hospodárske budovy vrátane stodoly. Svedectvom toho boli staré základy a množstvo stavebných kameňov, na ktoré sme natrafili pri akýchkoľvek úpravách na pozemku. Tieto kamene nám poslúžili ako základný materiál pri stavbe mnohých štruktúr. Počas niekoľkých rokov sme súbežne s výsadbou kríkov a stromčekov vybudovali nasledujúce štruktúry (uvádzam ich približne chronologicky): letná kuchyňa, terasovité záhony, palisádové vyvýšené záhony, bioparenisko - nemecká kopa, zeleninové vyvýšené záhony a zavlažovací systém, skleník, pochôdzna zelená strecha, okraje - oplotenie, detský kútik, dielňa - sklad, jazierko, bylinková hriadka a skalka.

Keďže veľká časť pozemku bola kedysi hospodárskym dvorom a my sme z toho chceli vytvoriť záhradu, potrebovali sme si zadovážiť úrodnú pôdu. Pri terénnych úpravách sme si odkladali vrchnú vrstvu pôdy, ktorou sme následne vypĺňali vyvýšené záhony. Na tento účel sme využívali aj vrchnú vrstvu pôdy z hydinového výbehu. Pôdu si budujeme aj spôsobom biopareniska - na spodok záhonov ukladáme rozložiteľný biomateriál. Na pestovanie využívame bezorebný spôsob, záhony tak majú tvar kľúčovej dierky, alebo sú dostatočne úzke, alebo využívame nášľapné kamene.

Na zavlažovanie zachytávame maximálne množstvo dažďovej vody. Pri tomto je dôležité výškové plánovanie a našou jednoznačnou výhodou je svahovitosť pozemku. Voda zhromaždená zo striech kurníka a skladu do nádob v hornej časti záhrady sa dostane k rastlinám samospádom. Pri dlhotrvajúcom suchom počasí vieme čerpadlom doplniť vodu z nižšie položenej nádrže. Prebytočné zrážky po naplnení nádob pretečú do jazierka.

Snažíme sa o multikultúrne pestovanie, zmiešané kultúry zeleniny na vyvýšených záhonoch a biopareniskách. Na pestovanie byliniek máme vyhradené dve hriadky. Zároveň sa v záhrade nachádza  množstvo druhov ovocia - čerešňa, moruše, jablone, slivky, višňa, marhuľa, polodivá broskynka, dva druhy jarabiny, hruška, drieň, lieska, ruža jabĺčková, arónia, jocheline a josta, niekoľko druhov ríbezlí, rakytníkov, zemolezov, malín, jahôd, černíc, egrešov, viniča. Zo zriedkavejších rastlín je to kiwi drobnoplodé a asimina triloba.

Ako som spomenul skôr, záhrada je úžitkovo-okrasná. Okrasnej časti sa venuje pani domu a jej pole pôsobnosti zahŕňa hlavne vstupnú časť na pozemok, okolie domu a jazierka, zelenú strechu a skalku. Zároveň sa snaží včleniť okrasné prvky aj do úžitkovej časti záhrady, napríklad výsadbou úžitkovo-okrasných rastlín medzi hlavné plodiny alebo rozmiestňovaním kvetináčov po pozemku.

V permakultúre sa kladie značný dôraz na trasovanie. V našom dizajne sú chodníčky užšie, prispôsobené obmedzenému počtu ľudí, ktorí ich reálne využívajú. Zaujímavosťou je, že vytvárajú akési malé okruhy, teda na určité miesto sa človek vie dostať rozličným spôsobom a taktiež sa nemusí vracať po tej istej cestičke. U nás sa teda v "slepej uličke" ocitnete naozaj len zriedkavo.

 

Rok získania plakety: