Ukážková záhrada SEV Dropie

Naša prírodná záhrada slúži predovšetkým na realizáciu aktivít pre návštevníkov SEV Dropie. Je to priestor na spoznávanie krehkých prírodných vzťahov, ochutnávanie, nové zážitky, inšpirácie ale aj hry a zábavu. 4 hektárový areál SEV Dropie je zeleným ostrovom biodiverzity v poľnohospodárskej krajine Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky. Dôležitou funkciou záhrady je vytváranie nových a starostlivosť o prirodzené potravné, hniezdne a úkrytové biotopy pre živočíchov.

Nájdete u nás krásne hlavové vŕby, prirodzené jazierko s brehovými porastmi, fragment lužného lesa, bylinkovú, trvalkovú a dažďovú záhradu, ovocný sad, prirodzené živé ploty, rôzne biotopy pre živočíchov- hmyzie hotely, búdky pre vtákov a netopiere, divé kúty.

Dôležitou súčasťou záhrady je hospodársky dvor s cennými "pomocníkmi" ktorí nám pomáhajú manažovať priľahlý 3 hektárový pasienok.

 

Rok získania plakety: