Záhrada E.K.O. Centrum ŽiTo v SÝPKE Moravské Lieskové

Záhrada sa  nachádza v obci Moravské Lieskové v okrese Nové mesto nad Váhom v areáli miestného poľnohospodárskeho podniku. Vznikla uprataním pozemku okolo budovy bývalej sýpky. Táto je dnes rekonštruovaná a bude slúžiť vzdelávaniu a iným kultúrno spoločenským aktivitám OZ ŽiTo v SÝPKE. Záhrada plynule nadväzuje na výsadby okrasných kríkov, stromov a trvaliek pri vstupe do objektu podniku.

V roku 2019 sme pozemok vyčistili od nelegálnej skládky, odstránili sme a vyviezli zbúranisko bývalej maštale. Postupne sme pozemok čistili od náletov nežiadúcich drevín.

V roku 2020 sme vyrezávali poškodené stromy z jabloňového sadu. Začali sme pravidelne kosiť. Pripravili sme pôdu pre zeleninvý a bylinkový záhon, ktoré sme aj vysadili. Na jeseň sme vysadili okrasné a ovocné dreviny.

V roku 2021 sme založili dažďovú záhradu -  jazierko a mokraď, obe napájané zvedenou dažďovou vodou zo strechy budovy. Vysadili sme bylinkový a trvalkový záhon s výberom rastlín do exponovaného suchého prostredia. Na jeseň sme vysadili jedlý les, pozostávajúci z menej známych ovocných drevín, kríkov drobného ovocia a ovocných stromov.

V záhrade sa nachádza živý plot z okrasných kríkov, ihličnaté stromy, slivkový sad, všetky druhy ovocných stromov, jedlý les, trvakový, bylinkový a zeleninový záhon, dažďové jazierko a  mokraď. V zeleninovej časti máme kompost, v ovocnom sade ježovník, hmyzie domčeky. Pri zakladaní záhonov sme nazbierali množstvo kameňov, ktoré tvoria základ suchej časti záhrady. Vznikajúca terapeutická časť záhrady s bylinkovým voňavým záhonom, vyvýšenými záhonmi a záhonmi pre imobilných nadväzuje na oddychovú časť so senzorickým chodníkom, hernými prvkami a lavičkami. 

 

 

 

 

 

 

 

Rok získania plakety: