Záhrada v záchrannej stanici

Záhrada slúžiaca hlavne zvieratám, približujúca sa lesnej záhrade.

Druh záhrady:

Rok získania plakety: