Záhrada Živa

Záhrada Živa

Pred 8 rokmi sme v dedinke Jasenov pri Humennom kúpili starší dom na 18 árovom pozemku. Dom sme zrekonštruovali a už 5 rokov tu žijeme. Na pozemku bola záhrada v no v zanedbanom stave.

Postupne sme záhradu začali pretvárať na prírodnú vidiecku úžitkovú záhradu podľa zásad prírodných a permakultúrnych princípov. Zúčastnili sme sa niekoľkých kurzov zameraných na tvorbu prírodných a permakultúrnych záhrad.

Na záhrade máme zachované pôvodne vysadené a už vyrastené stromy a to 2 orechy, 8 jabloní, 1 hruška, 1 dula, 1 čerešňa, 1 višňa ( centrálny strom ) , a kríky a to červené a čierne ríbezle, malinovisko a vinič.

Do jestvujúcej výsadby sme vysadili 2 mladé slivky, hrušku,broskyňu, egreše, arónie, muchovníky, zemolezy, čučoriedky a jahody.

V záhrade sme ďalej vybudovali zeleninové záhony, bylinkovú špirálu a liečivý záhon. Pri dome sme vysiali lúčnu zmes s margarétkami a ďatelinou purpurovou. Keďže sa venujeme bylinkám, na záhrade vysievame a vysádzame rôzne druhy liečivých bylín. Na tretine záhrady rastie pôvodná divoká lúka. Záhrada je oplotená divoko rastúcimi stromami a kríkmi. Na konci záhrady je les.

Na záhrade máme 5 včelých rodín, Hmyzie domčeky a Miesto pre včielky samotárky. Všetok biologický kompostovateľný materiál kompostujeme. Zo záhradného domčeka zachytávame dažďovú vodu a používame v záhrade na polievanie. V pláne na najbližšie obdobie je vybudovanie vodného prvku na záhrade.

Rok získania plakety: