ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín

Záhrada sa rozkladá v členitom teréne v areáli ZŠ. Vznikla na mieste pôvodného málo upraveného staveniska, ktoré postupne upravujeme a pretvárame. Záhradu využívame ako živú učebnicu na rôzne vyučovacie predmety, pričom najdôležitejší je osobný kontakt detí s prírodou a zážitok. Záhrada nie je výnimočná zložením rastlín, ale chuťou jej tvorcov pustiť prírodu priamo do záhrady a učiť sa z nej.