Medzinárodná súťaž - Európska cena za ekologické záhradníčenie

Organizácia Natur im Garden už po tretíkrát vyhlasuje súťaž za ekologické záhradníčenie. Súťaž je určená pre záhradníkov, záhradných dizajnérov, obce a miestne úrady, vzdelávacie inštitúcie a združenia všetkých európskych krajín. Prihlásiť sa môžete do 15. mája 2019 s projektami v oblasti mestskej zelene, užívateľsky príjemnými zelenými plochami a záhradnými projektmi v oblasti gastronómie a turizmu. Tiež sa môžu zapojiť aj inovatívne projekty kreatívneho záhradníčenia v mestskom prostredí.

Cieľom organizátorov súťaže je poskytnúť vhodnú platformu pre prezentáciu rôznych prístupov, ako záhrady robia náš život príjemný, tvorivý a harmonický.

Medzinárodná odborná porota vyhodnotí príspevky podľa týchto kritérií:

  • rešpekt k prírode a biodiverzite
  • optimalizácia ekologických procesov a metód pri starostlivosti o záhradu
  • optimálna ekologická starostlivosť a výber rastlín v súlade s lokalitou
  • zavádzanie inovatívnych a udržateľných myšlienok
  • zvyšovanie povedomia verejnosti o ekologickom záhradníčení
  • sociálne aspekty s modelovým charakterom

 

Prihlásenie do súťaže

Príspevky sa môžu predkladať v týchto troch kategóriách:

Kategória 1: Mestská zeleň - ekologicky navrhnutá a kultivovaná

Kategória 2: Príjemné zelené plochy z pohľadu užívateľov a záhradné projekty v oblasti gastronómie / hotelového priemyslu a komerčnej sféry

Kategória 3: Urban Gardening - kreatívne záhradníčenie v meste

 

Uzávierka súťaže: 15. mája 2019

 

Postup, ako sa môžete prihlásiť do súťaže https://www.naturimgarten.at/internationale-aktivit%C3%A4ten/european-award-for-ecological-gardening/2019/einreichen.html.

Viac informácií o súťaži https://www.naturimgarten.at/internationale-aktivit%C3%A4ten/european-award-for-ecological-gardening/2019.html

Záhrady ocenené v roku 2017 https://www.naturimgarten.at/internationale-aktivit%C3%A4ten/european-award-for-ecological-gardening-2017.html?lang=en

Hodnotenie a porota https://www.naturimgarten.at/internationale-aktivit%C3%A4ten/european-award-for-ecological-gardening/2019/submissions/jury-and-assessment-procedure/articles/jury-and-assessment-procedure.html

 

Zaradenie článku: