Záhrada pre deti

V prírodnej záhrade zažívajú deti prírodu na vlastnej koži. Tu sa formujú základy aktívnej ochrany životného prostredia, majú možnosť pozorovať rastliny a zvieratá a experimentovať s prírodnými materiálmi.

Je to miesto pozorovaní, poznávania a učenia sa prírodným procesom. Môžu bezprostredne prežívať všetky ročné obdobia.

Takáto záhrada nie je len miestom, kde deti trávia svoj čas, ale takisto miestom ich vnútorného vývoja. Pri hre môžu objavovať svoje vlastné schopnosti a zručnosti. V záhrade poznávajú rastliny a živočíchy a rozvíjajú si pochopenie pre spoločné vzťahy a súvislosti v prírode.

Prírodná záhrada je pre deti zvlášť podnetným miestom hier a objavovania.

Ak si deti vypestujú svoje vlastnú zeleninu, budú ju aj jesť. Zároveň zistia, odkiaľ jedlo pochádza, ako sa pestuje a kedy dozrieva. Naučia sa chápať , že plodiny si  v zime nedopestujeme.