Návšteva zástupcov slovenských samospráv v Tullne

Návšteva zástupcov slovenských samospráv v Tullne a v rakúskom parlamente
Vedenie hnutia prírodných záhrad - Natur im Garten (https://www.naturimgarten.at) - z rakúskeho
Tullnu organizuje pre politikov z členských krajín Európskej záhradnej asociácie exkurzie a
stretnutia, s cieľom rozširovať myšlienku prírodného záhradníčenia. 
Zástupcovia samospráv zo Slovenska - trenčiansky župan Jaroslav Baška, vedúca odboru
regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja Martina Lamačková, vedúca
oddelenia životného prostredia a územného plánovania TSK Andrea Molnárová, vedúci odboru
regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja Matúš Krajči, koordinátorka
environmentálnych projektov ŽSK Dana Gavalierová, poslankyňa Stupavy Marianna Piršelová,
Klaudia a Richard Medalovci z Centra environmentálnych aktivít z Trenčína - vycestovali do
Tullnu na takéto stretnutie 20. septembra 2023. 
Po srdečnom prijatí konateľmi Natur im Garten (Christa Lackner, Matthias Wobornik a Franz
Gruber) nasledovala exkurzia po Tullnských záhradách. S akcentom na záhradné prvky a vhodné
rastliny pre meniacu sa klímu nás záhradami previedol Franz Gruber. Najviac pozornosti sme
venovali ukážkovej školskej záhrade, ktorú nám predstavili Stefan Streicher a Susanne Kropf.
Nasledovala vychádzka do mesta Tulln, spojená s prehliadkou trvalkových záhonov a relaxačnej
infraštruktúry mestského prírodného parku na nábreží Dunaja.
Veľmi inšpiratívna bola aj exkurzia do prírodnej záhrady Roberta Lhotku (Klosterneuburg). Deň
plný inšpirácií a zaujímavých debát vyvrcholil vo Viedni, na pôde rakúskeho parlamentu, vďaka
pozvaniu jeho predsedu Wolfganga Sobotku, ktorý stál aj pri vzniku hnutia prírodných záhrad
v roku 1999. Wolfgang Sobotka nás prijal s entuziazmom sebe vlastným. Debatovalo sa o
koncepte prírodných záhrad, o environmentálnych krízach súčasnosti a tiež o tom, ako
rozširovanie prírodných záhrad pomáha minimalizovať aspoň niektoré dopady straty biodiverzity,
či klimatickej krízy.
Veľké poďakovanie za zorganizovanie programu celého dňa patrí predovšetkým generálnej
riaditeľke Natur im Garten Christe Lackner, ktorá nás celý deň aj sprevádzala. A slovami Franza
Grubera, generálneho riaditeľa stálej výstavy prírodných záhrad Die Garten Tulln, miestni,
regionálni či republikoví zástupcovia verejnej správy zo Slovenska sú v Tullne vždy vítaní!

Zaradenie článku: