Záhrada Hanky Sekulovej, Ivanka pri Dunaji

Naša prírodná, jedlá, liečivá záhrada s prvkami permakultúry nie je veľká rozlohou, ale duchom, ktorý v nej vládne. Rozprestiera sa na pozemku, ktorý má veľkosť aj vrátane staviem a chodníkov 10 árov.
Nachádza sa na úrodnom území Poddunajskej nížiny, s teplou prívetivou klímou.  Pôda je na celom pozemku ílovitá.

Záhradku sme začali zakladať v roku 2004, dnes je z nej na pohľad divá džungľa, plná jedlých, liečivých a inak užitočných rastlín.  Na malom priestranstve sa rozprestierajú ovocné stromy, lúka, prírodné jazierko, 
lipa, vŕba, orech, liesky, drobné bobuľoviny aj lesný kúsok malej divočiny.  Vymenovať všetky rastlinky by zabralo veľa miesta v texte, každá je pre nás dôležitá.
Okolo domu, zo slnečnej strany sa nachádzajú prútené polovyvýšené zmiešané záhony so zeleninou, bylinkami a podpornými kvetmi. 
Pod stromami je pestrá výsadba stromových spoločenstiev.
V záhrade je veľa liečivých rastlín a byliniek.

Súčasťou našej záhrady okrem divých živočíchov, je malý zmiešaný kŕdeľ okrasno-úžitkovej hydiny. Hydinovú rodinku tvorí kohút Karol s troma sliepočkami plemeno liliputky milflerky a tri dievčatá kačiek plemena indický bežec.
Naša hydina má svoje zázemie, ale inak má prístup do celej záhrady.  Súčasťou záhrady sú divé opeľovače a rodina včely medonosnej v prírodnom úli (medná krava TBH) a tiež v druhom prírodnom Warré úli. 
Vďaka pestrej lúke máme veľa rôznych druhov opeľovačov, vrátane čmeľov a motýľov.
V záhrade spolu s nami bývajú ježkovia, drozdi, užovky, myšky, piskvory, krtkovia, roháče, svätojánske mušky a ďalší prisťahovalci.
Na jar na jazierko prilietajú divé kačky v snahe nájsť vhodné miesto na hniezdenie. V roku 2012 a 2013 sa v našej záhradnej divočine vyliahlo 11 a 12 divých káčat.

Dostupnosť:

Našu prírodnú záhradu má záujem vidieť veľmi veľa ľudí, je nám ľúto, ale nemôžeme vyhovieť všetkým bez toho, aby sme neprišli o naše súkromie. Naša prírodná jedlá liečivá záhrada je súčasťou nášho súkromného priestoru a preto nie je verejne otvorená.
Preto sme sa rozholi, že našu záhradu sprístupníme každému spôsobom, ktorý je dostupný bez ohľadu na počasie, množstvo ľudí, vzdialenosť, ročné odbobie a zároveň nenaruší naše súkromie a súkromie našich záhradných zvieracích obyvateľov.
V roku 2016 sme natočili v 12 častiach videoseriál Zdravie zo záhrady, ktorý zachytáva našu záhradu od januára po december v krátkych 5 minutových záznamoch, v rámci každého mesiaca.  Videé z našej záhrady, vrátane sprievodných článkov nájdete tu: http://www.prirodne-zahrady.sk/na-citanie-a-pozeranie/zahradne-videa

O našom malom záhradnom raji tiež natočili inšpiratívny krátky dokument, nájdete ho na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=YEtYDBWkcBY

Doplnková informácia:

O našej prírodnej záhrade som napísala dve klasické tlačené knihy “Darujme si zdravie z vlastnej záhrady” a Darujme si srdce z vlastnej záhrady”, (vyšlo v roku 2015 a 2016, vydavateľstvo Ikar - Príroda), ktorej podrobnejšie opisujem a zachytávam vznik, vývoj, premeny našej prírodnej záhrady, vrátane farebných fotografií a plastických popisov, vrátane zvieracích pomocníkov.  Nasťahovaných divokých a j tých úžitkových. Navrhovanie a premenu našej prírodnej jedlej liečivej záhrady som popísala v e-knihách Navrhujeme malú permakultúrnu prírodnú záhradu a tiež Budujeme malú permakultúrnu prírodnú záhradu. Všetky moje knihy kde si môžete o našej záhrade prečítať sú dostupné tu:  https://www.martinus.sk/authors/hanka-sekulova
O našej prírodnej záhrade píšem náučné články do rôznych časopisov. 

Druh záhrady:

Rok získania plakety: