Záhrada pod Ďurkovcom

Naša záhrada vznikala postupne okolo chalupy, ktorú sme si postavili pracne a pomaly. Záhrada sa nachádza v rusínskej obci Runina v Poloninách a okrem divočiny a nádhernej nočnej oblohy tu takmer nič nie je.

V záhrade využívame mulčovanie, od začiatku máme kompost a zachytávame aj dažďovú vodu.

Po spoločnom takmer dizajnovaní s Paulou Urdovou a inšpiráciách najmä u Lucie Capovej sme doplnili viac prvkov a budú aj ďalšie. Máme živý plot z hrabu, jedlý živý plot, bylinkový záhon, jedlý les a veľa kríkov s jedlými plodmi. Malý dažďový záhon , trvalkové výsadby a jedlý les. Pribudla nám mokraď a čoskoro aj zelená strech na novej pivničke.

Mojim snom je , keďže som učiteľka okrem zážitkového učenia o bylinkách a výrobe produktov z byliniek robiť mini vzdelávanie o základoch permakultúry, o záhradníčení v súlade s prírodou a jej cyklami. Absolvovala som kurz u Pauly Cesta z mesta a tento rok webináre zo Školy permakultúry.

Pravidelne sa zúčastňujem na podujatí Objavte Poloniny , ktorý je prehliadkou zážitkov tohto krásneho kraja . Inšpirácie na zmenu čerpáme spolu s manželom pri návštevách prírodných záhrad a rôznych podujatí pre ľudí spätých s prírodou.

 

Priložené súbory: 

Druh záhrady:

Rok získania plakety: