Hry v prírode

Deti sa hrou učia rôzne praktické zručnosti a získavajú rôzne skúsenosti. Ak ich zapojíme do záhradných prác hravou formou, môžeme v nich prebudiť záujem o záhradníčenie.

Deti radi trávia mnoho času vonku, ak im vytvoríme vhodné podnety a hry. Prírodná záhrada je k tomu ideálnym miestom, tu môžu objavovať rôzne prírodné súvislosti.

S deťmi môžeme v záhrade tráviť spoločný čas pri práci aj hre, tu je pár tipov na hry vonku:

Pozorovanie vodných živočíchov

Deti si pomocou sieťky vyberajú vodný hmyz a cez lupu pozorujú rôzne živočíchy. Dospelá osoba je vždy prítomná!

Maľovanie v piesku

Piesok je veľmi výborný na vytváranie detských kresieb, čo sa nepodarí, jednoducho sa zmaže a kreslí sa znova.

Mandala z prírodnín

Zozbierané prírodné materiály dotvorené do umeleckej koláže rozvíjajú cit pre krásu. Zároveň uvidíte, koľko rôzneho prírodného materiálu je možné nájsť na vašej záhrade. Treba deti ale upozorniť, že nie je správne ničiť a trhať celé rastliny.

Škriatkovia z konárov

Deti majú lepšiu predstavivosť ako dospelí, dokážu v kuse dreva vidieť lesného mužíčka či vílu. Podporme ich tvorivosť a cit pre nadprirodzenosť a vytvorme si spoločne rôznych strážcov záhrady.

Tkané obrazy z prírodnín

Postačia len štyri konáre, hrubší špagát, (najlepšie prírodný) a rôzne prírodniny (steblá tráv, vetvičky, kvety, šišky...). Z konárov urobíme štvorcovú konštrukciu, ktorú zviažeme špagátom v rohoch. Dovnútra popriväzujeme špagáty v rovnakej vzdialenosti od seba. Vytvoríme tak osnovu, do ktorej vtkáme rôzny prírodný materiál.