Hmyz

Hmyz je najpočetnejšia skupina živočíchov. V prírodnej záhrade sú niektoré druhy veľmi vítané. Napr. jedna larva lienky dokáže za svoj krátky život zožrať 400 – 800 drobných živočíchov, ktoré v záhrade nevidíme veľmi radi. Taktiež ucholak alebo zlatoočka sú predátori vošiek.

Bystrušky nám zase pomáhajú v boji so slimákmi, požierajú totiž ich vajíčka.

Hmyz je dôležitý aj pri opeľovaní rastlín, či už sú to včely alebo čmeliaky. Existujú ale aj včely samotárky, ktoré obývajú rôzne steblá trávy či sprašové steny. Práve týmto môžeme vytvoriť rôzne hmyzie príbytky a sledovať ich pri práci.