História projektu

Projekt Natur im Garten (Príroda v záhrade, resp. Prírodná záhrada) uviedol do života Mgr. Wolfgang Sobotka v roku 2009. Je iniciatívou spolkovej krajiny Dolné Rakúsko v kooperácii s organizáciou "die umweltberatung" a ďalšími partnermi.

Postupne sa od roku 2009 pridala aj Česká republika v spoločnom projekte Přírodní záhrady bez hranic; zapojili sa prihraničné kraje Juhočeský, Juhomoravský a Vysočina.

V oboch krajinách hrajú záhrady dôležitú rolu pre kvalitu života ľudí, pre zachovanie starého vedenia a tradícií, ale najmä ako životný priestor pre rastliny a živočíchy.

Projekt je dodnes mimoriadne úspešný – nielen z hľadiska počtu certifikovaných záhrad, ale tiež pre rozvoj novej formy udržateľného cestovného ruchu.