O projekte

Projekt Prírodné záhrady pokračuje po Rakúsku a Čechách od roku 2015 už aj na Slovensku.

Cieľom projektu je podporiť trvalo udržateľnú starostlivosť o záhrady, ktorá rešpektuje prírodné procesy a podporuje biodiverzitu, a tiež navrátiť do krajiny tradičné spôsoby hospodárenia.

Príkladmi dobrej praxe chceme aj my na Slovensku šíriť myšlienku záhradníčenia bez umelých hnojív, pesticídov a rašeliny, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie.

Projekt Prírodná záhrada na Slovensku realizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín. Na začiatku bol spoločný projekt s o.z. Veronica v roku 2012, nasledovaný sériou článkov a foto-súťažou na stránke BIO spotrebiteľ. Od 1. júla 2015 získalo Centrum environmentálnych aktivít povolenie od Natur im Garten  pre certifikáciu prírodných záhrad na celom území Slovenska.

Pri realizáciu projektu úzko spolupracujeme s českým partnerom Přírodní zahrada. CEA víta spolupurácu pri šírení myšlienky prírodných záhrad so všetkými združeniami či jednotlivcami, nadšenými pre prírodné záhrady - oázy pre život a zdravie.