Mulčovanie

Pochádza z anglického slova Mulch, čo znamená nastieľanie. Znamená to teda nastieľanie, zakrývanie povrchu pôdy organickým materiálom.  Táto metóda vychádza z prirodzeného prírodného javu, kedy všetko opadané lístie ostáva na jeseň pod stromami, suchá tráva sa rozloží a poskytne základ pre tvorbu novej.

Mulčom môže byť slama, seno, lístie, kôra, ale aj kartón či kamene a štrk.

 

Viac o výhodách i nevýhodách tu:

http://www.biospotrebitel.sk/clanok/1984-mulcovanie.htm