Pôda

Pôda je živý organizmus. Bez pôdnych živočíchov by nebola tým, akou ju poznáme. Pre nás predstavuje základ, bez pôdy by sme si nevedeli predstaviť záhradníčenie, získanie dostatku potravín, naše prežitie. Popritom často ničíme pôdny život syntetickými hnojivami, používaním pesticídov a herbicídov, vodnej či veternej erózii alebo orbe. Tieto činnosti znižujú či úplne ničia výskyt pôdnych mikroorganizmov, a tým sa z pôdy stáva iba mŕtva hlušina.

O vlastnostiach pôdy, o výskyte dusíka, o hospodárení s vodou či pôdnom type nám veľa povedia rastliny, ktoré na danom mieste rastú.

V ďalších častiach Obhospodarovania sa dozviete, ako zlepšovať vlastnosti pôdy.