Mapovanie a plánovanie záhrady

Pri zakladaní si prírodnej záhrady je veľmi dôležité mapovanie súčasného stavu aj plánovanie budúcej vizualizácie pozemku. Zmapovanie v sebe zahŕňa premeranie rozmerov záhrady, zakreslenie všetkého, čo sa tam už nachádza aj budúce plánované nové výsadby či budovy.

Čím lepší plán si vytvoríte, tým budete viac rozumieť svojej záhrade a ušetrí vám to aj kopec času a neúspechov. Veľmi dobré je si zaznamenávať prúdenie vetra, slnečný svit, zatienenie, zamokrenie, klímu či orientáciu voči svetovým stranám.

Veľmi dobré je zaznačenie si všetkého, čo na pozemku existuje a rastie na milimetrový papier. Zakreslené objekty budú v mierke 1:100, čiže 1 cm na papieri je 1 m v skutočnosti. Zakreslite si už existujúce stromy, kríky, záhradné záhony, prístupové cesty aj budovy ako kôlne či šopy. Čo je súčasťou budúceho plánovania zakreslite tiež – jazierko, altán, kompostovisko,... Pri vysádzaní stromov sa riaďte ich skutočnou veľkosťou v dospelosti. O mapovaní alebo dizajnovaní existuje mnoho dostupnej literatúry, príp. môžete využiť aj pomoc záhradného architekta.

Ak by ste sa ale chceli pri mapovaní zabaviť, dozvedieť sa viac o svojom pozemku a naplánovať si výsadbu sami, môžete si nastrihať rôzne veľké papierové kolečká a ponalepovať ich na milimetrový papier. Veľké kolečká 12 cm budú pre orechy a čerešne, 10 cm pre jablone a hrušky, 8 cm pre slivky, 6 cm marhule, broskyne, čremchy, liesky a mišpule, 4 cm pre muchovníky, rakytníky a driene, 2 cm pre ruže, zimolez, muchovník a ostatné menšie kríky. Kolečká by sa nemali prekrývať, každý strom by mal mať svoje dostatočné miesto. Takto nakreslený plán výsadby vám ukáže veľkosť pozemku a koľko v skutočnosti stromov a kríkov sa vám na záhradu vôjde.

Veľkou chybou záhradkárov býva, že sadia stromy príliš blízko. Tie sú potom často zatienené, môžu trpieť chorobami a často sú predčasne vypílené z dôvodu menšej rodivosti. Zakresľovanie zvládne naozaj každý, pri vyrábaní a nalepovaní kolečiek vám môžu pomôcť aj deti, čím bude práca baviť celú rodinu.

Zaradenie článku: