Prvky v prírodnej záhrade

V súčasnej dobe je kultúrna krajina je intenzívne využívaná, rastliny a živočíchy prichádzajú o svoje prirodzené úkryty a životné podmienky.

Rôznorodá záhrada s ovocnými stromami, lúkou, malým jazierkom či  hromadou lístia a konárov poskytne živočíchom náhradný domov, úkryt či možnosti k získaniu potravy.

Tipy prvkov pre prírodnú záhradu: 

1.      Živý plot z divo rastúcich krov

2.      Lúka a prvky lúky

3.      Divoký kút

4.      Mimoriadne stanovištia

5.      Listnaté stromy

6.      Kvetiny a trvalky – meniaci sa farebný koberec počas roka

7.     Divorastúce porasty  alebo plevel povolený :)