Zónovanie pozemku

Každá záhrada je rozdelená na určité zóny. Vychádza to zo zdravého sedliackeho rozumu, aby sme sa nenachodili pre bylinky do kuchyne až na koniec záhrady.

Základné delenie, pri menšom pozemku ale môže byť zón menej:

Zóna 0: Dom, terasa, zimná záhrada, balkón

Zóna 1: najbližšie okolie domu   Sem patrí bylinková špirála, jazierko, záhony so zeleninou, chodníček k záhradke,..

Zóna 2: stredne často navštevované miesta v záhrade   Miesta, ktoré nepotrebujú častú opateru a ani sem nechodíme každý deň. Môže tu byť umiestnené kompostovisko, chlieviky pre zvieratá, zelenina, kry.

Zóna 3: zóna určená na nadprodukciu  V malých záhradách na ňu nie je miesto, býva vo väčších rodových farmách. Bývajú tu ovocné sady, jedlé gaštany, orechy, zvieratá,...farmári často využívajú túto plochu na podnikateľskú produkciu, príp. na výmenu plodín medzi ostatnými farmármi.

Zóna 4: málo navštevované miesto s minimálnou ľudskou činnosťou Existuje len vo veľkých záhradách, môžu tu byť extenzívne pastviny, les na pestovanie stromov na drevo. Môže to byť aj časť pozemku na ktorý už nemáte čas, ale nechávate ho pre svojich potomkov.

Zóna 5: Divoký kút "Prales" – bezzásahová zóna Je to divoký kút, kde človek prakticky vôbec nezasahuje. Takýto kút by nemal chýbať v každej záhrade, ani v tej úplne malej. Poskytuje úkryty a životný priestor mnohým živočíchom. Viac v sekcii prvky prírodnej záhrady. Vyznačenie zón je len orientačné, takto rozčlenená záhrada nám pomôže lepšie vidieť jednotlivé funkcie a pomôže nám ju rozdeliť podľa našich potrieb.