Štruktúry v záhrade

Štruktúry v záhrade

Každá prírodná záhrada je originálnym dielom vytvoreným človekom v súčinnosti s prírodou. Preto aj väčšinu prírodných štruktúr môžeme prispôsobiť konkrétnej záhrade, jej typu, veľkosti či orientácii v teréne.

Každá záhrada tak môže získať s použitím fantázie, tvorivosti a zvedavosti pestrú, rozmanitú podobu a osobitého ducha.

Nech bude už vaša záhrada a jej podoba akákoľvek, určité spoločné prvky, ktoré by v prírodnej záhrade nemali chýbať sú tieto:

  • Útulný vzhľad
  • Zaujímavé členenie so zákutiami
  • Útočiská pre pôvodné druhy rastlín a živočíchov
  • Pestrú inscenáciu živej prírody
  • Jedinečného ducha záhrady