Voda

Voda je životodarným prvkom záhrady. Nie sú to však len veľké kúpacie či malé mokraďové jazierka, ktoré jej pomáhajú žiť. Základom je vytvoriť v záhrade rôzne vodné prvky, ktoré budú využívať živočíchy zo širokého okolia, zvlášť v jarnom či v letnom období.

Dôležité sú aj akumulačné a vsakovacie plochy, ktoré sa dnes z krajiny vytrácajú. V záhrade ich podporíme okrem prirodzeného terénu hlavne zachytávaním a využívaním dažďovej vody.